Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Strømpris

Publisert: 16.12.2021

Som dere sikkert kjenner til, har vi nå hatt rekordhøye strømpriser. Etter at 2020 ble et uvanlig år  med lav pris, har strømmen blitt dyr i 2021. Blant årsakene er varmt vær med mindre nedbør og lite vind, et betydelig hopp i CO₂-kvoteprisene i Europa, langt høyere priser på kull og gass og ny kabel til England.


Les mer

Vinterlagring av båt

Publisert: 05.12.2021

Det er begrenset kapasitet på strøm i de flest båthavner, også i Lura BF.

Med dagens strømpriser, er det kanskje like greit…?

 

Her er noen tips til vinterforberedelser:
(Har du noen bedre tips, del gjerne med oss 😊)


Les mer

Ventelistene fornyes

Publisert: 01.12.2021

1. desember ble ventelistene for båtplass i Lura Båtforening slettet. Du kan i perioden fram til 1. januar bruke medlemspåloggingen for å fornye din plass via "Min Profil". Dette gjøres årlig for å få en mest mulig reelle ventelister.


Les mer

Stengt vann i Luravika

Publisert: 27.11.2021

 

Vi har nå stengt vannet i Luravika.

Vintervannet ved mastekranen vil stå på hele vinteren

 


Nye strømsøyler montert på øst- og sørmolo

Publisert: 01.11.2021


Les mer

Krav til strømkabel/-kontakt

Publisert: 20.05.2014

 

Landstrøm i båt er praktisk, men byr også på utfordringer. Dersom ikke tilførselskabler er i orden, skaper det problemer også for andre båter i havna. For å eliminere feil som oppstår i anlegget, har vi derfor sett oss nødt til å definere hvilke strømkabler og kontakter som kan benyttes. Se vedlegg.


Krav til strømkabel.pdf

Sommerparkering av tilhengere avsluttes 1. oktober- Påmelding til vinterlagring av båt og tilhengere

Publisert: 03.09.2021

Sommerparkering av tilhengere avsluttes 1. oktober.

Påmelding til vinterlagring av båt og tilhengere (nytt av året) må sendes havnesjef på mail innen 20 september.
Oppgi bredde og lengde på båten/hengeren ved påmelding.

Vi har begrenset med plass. De som melder seg på først vil derfor ha prioritet om
det skulle mangle plass.

Felles heising fredag 15 oktober (værforbehold)


Vårdugnad gjennomført

Publisert: 25.05.2021

Da er maidugnaden gjennomført og 23 personer stilte opp med verktøy og innsatsvilje. Dugnadslederne, Georg og Hans, hadde tilrettelagt arbeidsoppgaver, utstyr og stilte med velsmakende pizza-meny i pausen. På slike dugnader møter man nye ansikter og får nye "båtvenner" gjennom de arbeidsoppgavene gruppene man ble delt inn i, får. Styret takker alle de fremmøtte for innsats!


Les mer

Sommer kommer...

Publisert: 25.05.2021

 

 

En takk til "gartneren" som har pyntet så fint rundt klubbhuset vårt!


Vårdugnad 19. mai 2021 kl 17.00

Publisert: 07.05.2021

Vi tar hensyn til Corona viruset og har planlagt aktivitetene sik at disse trygt skal kunne utføres. (Kaller også inn færre enn normalt)


Les mer

Tilhengerparkering

Publisert: 09.04.2021

 

Sandnes Havn skal benytte området vi i dag bruker til tilhengerparkering til parkering for ansatte. Området skal opparbeides og vi må fjerne alle tilhengere som er parkert her.

Etter etablering vil medlemmene kunne benytte denne parkeringsmuligheten for biler etter arbeidstid og i helgene.

Vi vil nå få et mer begrenset areal til tilhengerparkering og vil forsøke å organisere dette på best mulig måte.

 
Medlemmene må derfor søke havnesjef for å få tildelt tilhengerplass.
Tildelingen vil gjelde fra mai til oktober og koster kr. 750.-

Utvasking av masse - hull i asfalt ved Jollehavna

Publisert: 09.03.2021

Det var fare for at deler av grunnen kunne kollapse ved jollehavna. Entreprenør har nå utbedret dette. Grus og betong bør sikre dette for fremtiden.

Les mer

Historisk konvoi - 17. mai 2020

Publisert: 10.05.2020

Dette kommer du sannsynligvis aldri til å få oppleva flere ganger!
I år blir det 17. mai-tog på fjorden, i Norges kanskje største konvoi!!
Alle som har fartøy og fritidsbåtar inviteres til å delta.

Arrangør: Båtfolket i Ryfylke, Stavanger Veteranbåthavn, 17. maikomiteen i Sandnes kommune, Ryfylke Dampskipsselskap, Veteranskipslaget Rogaland, Nattrutens Venner.

Se invitasjon og detaljer under.


Les mer

Vårdugnad 13. og 26. mai -20

Publisert: 16.05.2020

Onsdag 13. mai ble det avholdt vårdugnad i Luravika.
Mye bra arbeid ble gjort av en ivrig dugnadsgjeng.
Været var med oss og vi fikk vist frem det "nye" klubbhuset som er blitt skikkelig bra.
Pizza ++ ble servert i det nye verkstedet til arbeidsgjengen.

 


Les mer

Vrakpant på båt

Publisert: 29.01.2020

Ecofiber Recycling tar i mot båter på inntil 49 fot. Se flyer under.

 


Flyer_A4_ecofiber_jan20.pdf

Renovering av klubbhuset i Luravika

Publisert: 25.11.2019

Hognestad Bygg holder nå på å renovere klubbhuset. Huset er derfor stengt for medlemmene.

Dersom det oppstår feil på eletriske anlegget må dere kontakte havnesjef enten på mail eller på telefon.

Vannet er foreløpig stengt i hele havna.


Nytt vann og avløpssystem i Luravika

Publisert: 10.10.2019

 

Vi fornyer vann- og kloakksystemet i Luravika. Arbeidet med grøfting har startet og vil pågå ut uke 41. I denne perioden må man regne med begrenset framkommelighet og alternativ parkering i havneområdet. Det kan bli nødvendig å flytte noen av båtene på henger underveis, men disse blir satt tilbake når arbeidet er over. 
PS En av båtene står uten navnemerking og vi etterlyser derfor eier. Vennligst gi beskjed til havnesjef Hans Dreyer dersom du vet noe om dette.

 


Les mer

Blinkfestivalen 19

Publisert: 31.07.2019

Velkommen til «Blinken 2019»

Det er nå klart for en ny stor byfest i Sandnes 1.-4. august og det er ventet stort belegg i gjestehavnen i Vågen Sandnes.
Branntilsynet har i år definert regler for fortøyning (se bilde under). Dette er for å gjøre en eventuell evakuering ved brann enklere. Vi ber de besøkende respektere dette. Vakter vil påse at dette påbudet etterkommes.
Båter som ligger mot kulturhuset og mot Sandnes Bank må akseptere at andre båter legger seg utenpå. Avtal med de andre båtgjestene, slik at de som skal ligge lengst får innerste plass – om mulig.

Dersom det skulle være fullt innerst i Vågen, når du ankommer, sjekk om det er ledige plasser på flyteanlegget. Ellers er det gjerne mulig å finne plasser nordøst for Havnespeilet, langs den såkalte «Oljekaien».

Ha en fortreffelig helg i Sandnes!


Oljesikkerhet om bord

Publisert: 18.12.2018

Mange har vel irritert seg over olje som kan flyte i motorrom og kjølsvin og som igjen finner veien ut i havnebassengene ved lensing. Foreningen fikk besøk av to representanter for firmaet Byggeartikler som presenterte et fordelaktig tilbud til våre medlemmer. En pakkeenhet som inneholder 2 pølser med oljelenser, 10 absorberende matter, avfallsposer og hansker vil koste deg kr 270 eks. mva.
Styret mener at dette vil være en grei HMS-sikkerhet som dere evt. kan dele med båtnaboen. Her finner du en lenke til Byggeartikler sin nettside.


Les mer

GoMarina - ny betalingsløsning for gjestehavnen Sandnes

Publisert: 22.05.2018

Det er nå etablert et nytt betalingssystem i gjestehavnen i Sandnes. GoMarina er et app-basert betalingssystem som nå brukes av over 200 havner i hele Skandinavia. Systemet fungerer slik:


Les mer

Tilhengere - uten eiere...?

Publisert: 22.05.2018

Det er OK å ha et sted å hensette båthengeren mens båten er på sjøen. Vi har egen parkeringsplass til disse, men vi forutsetter at eierne merker hengerne tydelig med NAVN og TELEFONNUMMER. Dette er det tydeligvis mange som ikke har fått med seg. Bare en tredel av hengerne du ser på bildet er merket tilfresstillende.


Les mer

Dugnad - dager før dagen...

Publisert: 22.05.2018

Både 8. mai og 15. mai ble det avviklet dugnad i Luravika. Mye godt arbeid ble gjort, men ennå er det arbeidsoppgaver som venter på å gjøres. Det vil bli kalt inn til flere dugnader senere, slik at dem som ikke kunne møte denne gangen får en ny mulighet.
NB! Det er nødvendig at dere som kalles inn varsler de ansvarlige, slik at vi vet hvem som kommer eller som melder forfall. Den 15. mai var det altfor få som stilte.


Les mer

Er det fullt, så er det fullt

Publisert: 22.05.2018

Havnesjefen er alltid positiv og nøler ikke med å gjøre en ekstrainnsats for medlemmene våre ;-) Men han  henstiller medlemmene om å ta med seg bosset hjem når det er fullt og man ikke får lokket igjen på bosspannet... Det kan ikke være mening i at han skal springe rundt å rydde havnen for boss etter en vindfull dag...?


Dypere i indre havn...

Publisert: 10.04.2017

Overvann etter regntunge dager fører med seg sedimenter fra Stangelandsånå og områder rundt denne og legger dette igjen ved utløpet, innerst i Vågen.  Over tid blir dermed deler av indre havn i Sandnes grunnere - kun ½ meter vann innerst ved flytebryggen.
Nå har Jæren TankRenovasjon fått oppgaven med å mudre. I over en uke har JTR pumpet og kjørt bort illeluktende bunnslam. De anslår at godt og vel 200m3 fjernes i denne omgang.
Og så lenge ikke overvannet ledes lenger ut i fjorden, må dette vil bli en årlig foreteelse.


Les mer

Dekk - her og der...

Publisert: 31.03.2017

Dekk - et entydig begrep for garvede sjømenn, men også for det mindre barkede fritids-båtfolket... Hvem drømmer vel ikke om soling på dekk, -  en av de mer eksklusive sommeropplevelsene?

Bil-dekk har også i moderne tid fått en relasjon mot det maritime. Dekkfendringen langs kaier har dessverre en tendens til å avsette svarte striper på de stolte skutesider og formørker gjerne eierens sinn i tillegg...

I forbindelse med mudringen og opprenskingen i Luravika har vi hentet opp nærmere 200 dekk som tidligere er brukt som fendring og moringer. Bildekk representerer faktisk en av de største forurensningskildene i våre havner.
Styret i LBF innfører derfor fra nå av forbud mot bruk av bildekk til dette formålet i Luravika og Sandnes.


11 svaibøyer på plass i Region Sør

Publisert: 08.07.2015

11 av 15 svaibøyer er nå lagt ut til fri bruk for fritidsbåtfolket Ryfylke. Disse bøyene er en del av KNBF sitt landsdekkende bøyeprosjekt på vel 100 bøyer. Med meget god bistand fra Kystvakten ved «KV TOR», er det nå lagt ut 11 bøyer. Bøyene er plassert i samråd med Ryfylke Friluftsråd og godkjent av kommunene/havnevesen.


Les mer

Vis flere forside artikler >>