Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Vinterlagring

Publisert: 31.08.2020

Vinterlagring - send mail til havnesjef om du ønsker vinterlagring. Vi satser på felles opptak medio/slutt oktober.
 
Frist fredag 04.09.2020

 

Merking av hengere og joller på land

Publisert: 31.08.2020


Alle båthengere skal være merket med navn og telefon nr - også de med fast plass på land.
Hengere og joller som ikke er merket eller ikke har avtale bøtlegges eller fjernes uten forvarsel.
Det er ikke lov å lagre joller på bryggeanlegget
 

Vårdugnad 13. og 26. mai

Publisert: 16.05.2020

Onsdag 13. mai ble det avholdt vårdugnad i Luravika.
Mye bra arbeid ble gjort av en ivrig dugnadsgjeng.
Været var med oss og vi fikk vist frem det "nye" klubbhuset som er blitt skikkelig bra.
Pizza ++ ble servert i det nye verkstedet til arbeidsgjengen.

 


Les mer

Historisk konvoi - 17. mai 2020

Publisert: 10.05.2020

Dette kommer du sannsynligvis aldri til å få oppleva flere ganger!
I år blir det 17. mai-tog på fjorden, i Norges kanskje største konvoi!!
Alle som har fartøy og fritidsbåtar inviteres til å delta.

Arrangør: Båtfolket i Ryfylke, Stavanger Veteranbåthavn, 17. maikomiteen i Sandnes kommune, Ryfylke Dampskipsselskap, Veteranskipslaget Rogaland, Nattrutens Venner.

Se invitasjon og detaljer under.


Les mer

Vannet og strømmen tilbake

Publisert: 25.03.2020

Nå er vannet og strømmen tilbake

 

Sandnes Sparebank - med tilbud for deg?

Publisert: 12.02.2020


Les mer

Vrakpant på båt

Publisert: 29.01.2020

Ecofiber Recycling tar i mot båter på inntil 49 fot. Se flyer under.

 


Flyer_A4_ecofiber_jan20.pdf

Ventelistene fornyes

Publisert: 03.12.2019

1. desember ble ventelistene for båtplass i Lura Båtforening slettet. Du kan i perioden fram til 1. januar bruke medlemspåloggingen for å fornye din plass via "Min Profil". Dette gjøres årlig for å få en mest mulig reelle ventelister.


Les mer

Renovering av klubbhuset i Luravika

Publisert: 25.11.2019

Hognestad Bygg holder nå på å renovere klubbhuset. Huset er derfor stengt for medlemmene.

Dersom det oppstår feil på eletriske anlegget må dere kontakte havnesjef enten på mail eller på telefon.

Vannet er foreløpig stengt i hele havna.


Nytt vann og avløpssystem i Luravika

Publisert: 10.10.2019

 

Vi fornyer vann- og kloakksystemet i Luravika. Arbeidet med grøfting har startet og vil pågå ut uke 41. I denne perioden må man regne med begrenset framkommelighet og alternativ parkering i havneområdet. Det kan bli nødvendig å flytte noen av båtene på henger underveis, men disse blir satt tilbake når arbeidet er over. 
PS En av båtene står uten navnemerking og vi etterlyser derfor eier. Vennligst gi beskjed til havnesjef Hans Dreyer dersom du vet noe om dette.

 


Les mer

Anleggsarbeider i Vågen Sandnes høsten 2019

Publisert: 28.08.2019

Sandens kommune har de siste årene satset stort på fasadefornying i og rundt Vågen. Havnespeilet med tilhørende bygg; Sandnes Sparebank, Mondo og det nye rådhuset m.fl. har gjort området attraktivt for båt- og fotturister. Det er også planlagt et utendørs flytende svømmebasseng i havnen. 
1. september starter et nytt prosjekt. Bryggefasaden mot vest skal rives og etableres på nytt. Også «pumpehuset» jevnes med jorden for å skape det nye parkanlegget som strekker seg fra rådhuset mot kulturhuset. 


Les mer

Vinteropplag Luravika 2019/20

Publisert: 21.09.2019

Vi satser på felles opptak av båter fredag den 18.10.19. Påmelding på mail til havnesjef@lura-bf.no innen 01.10.2019 kl 1400

Vinterlagring på land med henger. Send melding til havnesjef@lura-bf.no for å få tildelt plass. Hengeren skal merkes med navn og telefon nr

Vi kommer til å være strenge på at krybber er av solid materiale og utførelse.

Vinteropplag varer fram til begynnelsen av mai 2020.


Blinkfestivalen 19

Publisert: 31.07.2019

Velkommen til «Blinken 2019»

Det er nå klart for en ny stor byfest i Sandnes 1.-4. august og det er ventet stort belegg i gjestehavnen i Vågen Sandnes.
Branntilsynet har i år definert regler for fortøyning (se bilde under). Dette er for å gjøre en eventuell evakuering ved brann enklere. Vi ber de besøkende respektere dette. Vakter vil påse at dette påbudet etterkommes.
Båter som ligger mot kulturhuset og mot Sandnes Bank må akseptere at andre båter legger seg utenpå. Avtal med de andre båtgjestene, slik at de som skal ligge lengst får innerste plass – om mulig.

Dersom det skulle være fullt innerst i Vågen, når du ankommer, sjekk om det er ledige plasser på flyteanlegget. Ellers er det gjerne mulig å finne plasser nordøst for Havnespeilet, langs den såkalte «Oljekaien».

Ha en fortreffelig helg i Sandnes!


Oljesikkerhet om bord

Publisert: 18.12.2018

Mange har vel irritert seg over olje som kan flyte i motorrom og kjølsvin og som igjen finner veien ut i havnebassengene ved lensing. Foreningen fikk besøk av to representanter for firmaet Byggeartikler som presenterte et fordelaktig tilbud til våre medlemmer. En pakkeenhet som inneholder 2 pølser med oljelenser, 10 absorberende matter, avfallsposer og hansker vil koste deg kr 270 eks. mva.
Styret mener at dette vil være en grei HMS-sikkerhet som dere evt. kan dele med båtnaboen. Her finner du en lenke til Byggeartikler sin nettside.


Les mer

GoMarina - ny betalingsløsning for gjestehavnen Sandnes

Publisert: 22.05.2018

Det er nå etablert et nytt betalingssystem i gjestehavnen i Sandnes. GoMarina er et app-basert betalingssystem som nå brukes av over 200 havner i hele Skandinavia. Systemet fungerer slik:


Les mer

Tilhengere - uten eiere...?

Publisert: 22.05.2018

Det er OK å ha et sted å hensette båthengeren mens båten er på sjøen. Vi har egen parkeringsplass til disse, men vi forutsetter at eierne merker hengerne tydelig med NAVN og TELEFONNUMMER. Dette er det tydeligvis mange som ikke har fått med seg. Bare en tredel av hengerne du ser på bildet er merket tilfresstillende.


Les mer

Dugnad - dager før dagen...

Publisert: 22.05.2018

Både 8. mai og 15. mai ble det avviklet dugnad i Luravika. Mye godt arbeid ble gjort, men ennå er det arbeidsoppgaver som venter på å gjøres. Det vil bli kalt inn til flere dugnader senere, slik at dem som ikke kunne møte denne gangen får en ny mulighet.
NB! Det er nødvendig at dere som kalles inn varsler de ansvarlige, slik at vi vet hvem som kommer eller som melder forfall. Den 15. mai var det altfor få som stilte.


Les mer

Er det fullt, så er det fullt

Publisert: 22.05.2018

Havnesjefen er alltid positiv og nøler ikke med å gjøre en ekstrainnsats for medlemmene våre ;-) Men han  henstiller medlemmene om å ta med seg bosset hjem når det er fullt og man ikke får lokket igjen på bosspannet... Det kan ikke være mening i at han skal springe rundt å rydde havnen for boss etter en vindfull dag...?


Dypere i indre havn...

Publisert: 10.04.2017

Overvann etter regntunge dager fører med seg sedimenter fra Stangelandsånå og områder rundt denne og legger dette igjen ved utløpet, innerst i Vågen.  Over tid blir dermed deler av indre havn i Sandnes grunnere - kun ½ meter vann innerst ved flytebryggen.
Nå har Jæren TankRenovasjon fått oppgaven med å mudre. I over en uke har JTR pumpet og kjørt bort illeluktende bunnslam. De anslår at godt og vel 200m3 fjernes i denne omgang.
Og så lenge ikke overvannet ledes lenger ut i fjorden, må dette vil bli en årlig foreteelse.


Les mer

Dekk - her og der...

Publisert: 31.03.2017

Dekk - et entydig begrep for garvede sjømenn, men også for det mindre barkede fritids-båtfolket... Hvem drømmer vel ikke om soling på dekk, -  en av de mer eksklusive sommeropplevelsene?

Bil-dekk har også i moderne tid fått en relasjon mot det maritime. Dekkfendringen langs kaier har dessverre en tendens til å avsette svarte striper på de stolte skutesider og formørker gjerne eierens sinn i tillegg...

I forbindelse med mudringen og opprenskingen i Luravika har vi hentet opp nærmere 200 dekk som tidligere er brukt som fendring og moringer. Bildekk representerer faktisk en av de største forurensningskildene i våre havner.
Styret i LBF innfører derfor fra nå av forbud mot bruk av bildekk til dette formålet i Luravika og Sandnes.


Tidevannsnivået i Sandnes

Publisert: 06.01.2017

Lura båtforening sender av og til ut meldinger til båteiere ved fare for høy vannstand og vi ber dere om å kontrollere at fortøyninger ikke er for stramme. Siden bryggene i Luravika ikke stiger og synker i takt med havnivået, vil påkjenningene på  utriggere bli svært store ved ekstremt høyvann. Noen båteiere som foretok sin besiktigelse en gang mellom høyvann og lavvann, konkluderte med at faren var overdrevet og reiste hjem igjen. Men ikke sjelden har vi vært nødt til å kutte fortøyninger på båter som står med "nesa i sjøen" og "rumpa i været". Husk at det er høyvann ca. hver 12. time, altså to ganger i døgnet.
For å lettere kunne kontrollere havnivået og tidspunkt for flo og fjære, har vi nå plassert en tabell over tidevannet i Sandnes i høyre marg. Sjekk denne når du neste gang får melding om ekstrem vannstand. Vær klar over at det kan være forskjell mellom beregnet og observert vannstand.

Forøvrig kan du selv sjekke vannstand og tidevannsinformasjon på ønsket lokasjon ved å følge denne lenken: http://www.kartverket.no/sehavniva/
Lurer du på hvordan tidevannet oppstår? Se under.
PS Se bilder fra Stormfloen 12. jan 2017 - nederst i artikkelen.


Les mer

Arbeider i Luravika høsten 2016

Publisert: 05.12.2016

De som vanker langs bryggene i Luravika har nok ikke kunne unngå å legge merke til hektisk aktivitet. En etterlengtet mudring av havneområdet er nå gjennomført. Noen stein som var til bryderi for de dyptgående er fjernet. Lyse har vært her for å skifte lys. Maritex Marine holder fortsatt på med arbeider. I jollebassenget var bryggekant på sørsiden i ferd med å rase ut. Her er det pælet og ny bryggekant er montert. Pirene her er også fornyet. Det pågår nå arbeider langs østmolo for å hindre utrasing inn mot havnebassenget.
Se bilder under.


Les mer

Vårdugnad i Luravika

Publisert: 19.05.2016

Medlemmer og «hang-arounds» - i alderen 6 – 84 år (!!), var med å lage god stemning under vårdugnaden i Luravika 10. mai. Dugnadssjefen var strålende fornøyd med innsatsen blant de fremmøtte. Under dugnaden ble følgende gjort.


Les mer

Dugnad i Vågen Sandnes

Publisert: 09.05.2016

Det ble den første sommerdagen i år - et fantastisk vær - og en gjeng lettkledde arbeidsfolk stilte opp og fikk gjort unna arbeidet på relativt kort tid.
Gjøremål i kveld: Rengjøring av flytebrygge og utriggere, fjerning av ugress, spyling av kaikanter, nivåjusteing av belegningsstein ved landgang, sikring av fortøyningsfester langs gjestekai og planering og steinlegging av oppstillingsplass etter at to trær var blitt fjernet. Så vanket det etter hvert grillmat på flytebryggen,  ispedd drøs med kjente og noen nye ansikter. - Og til slutt litt "siste nytt om Sandnes" fra formannen - i kveldssolen. Takk for flott inssats til dugnadsgjengen!


Les mer

Gratis WiFi i Sandnes havn

Publisert: 09.04.2016

En flott park er anlagt på østsiden av bygget.Sandnes Sparebank flytter i disse dager inn i de nye lokalene ved Havnespeilet.
I en nylig utlagt video forteller adm. direktør i Sandnes Sparebank, Svein Ivar Førland, at banken vil legge til rette for fri WiFi-tilgang i området rundt banken. Så får vi håpe at signalene også rekker over til den gamle gjestehavnen.


KNBF - KOLLEKTIV ANSVARS- OG ULYKKESFORSIKRING OPPHØRER

Publisert: 21.03.2016

MEDLEMSFORDEL KOLLEKTIV ANSVARS- OG ULYKKESFORSIKRING UTGÅR FRA 31.05.2016


Les mer

Havnekarter

Publisert: 09.03.2016

Hjemmesiden har nå fått enda en ansiktsløftning; Havnekarter for Luravika og Sandnes er tilgjengelige. Her vil du kunne se status for hver enkelt båtplass. Fargekodingen forteller om båtplassen er opptatt (rød), opptatt nå (men blir ledig i fremtiden (oransje)),
midlertidig ledige nå (grønn) eller om det gjelder en ikke-tildelt båtplass (blå). Man får opp informasjon om nummer og bredde på båtplass ved å peke på aktuell plass.
Dette kan bli et godt redskap for å utnytte kapasiteten i havnene bedre. Men nytteverdien avhenger av om du som medlem i Lura BF, benytter deg av muligheten til å føre opp ledig til-/fra-tidspunkt når du skal på båttur eller når plassen blir stående tom av andre grunner. (Hvordan dette gjøres, se under.)
For båtplassene i Sandnes kan havnekartene bli en god hjelper for havneverter og for de besøkende, siden ledige plasser på flytebryggen også brukes av gjestene i ferietiden.


Les mer

Arbeid med sør- og østmolo i Luravika

Publisert: 28.02.2016

Østmoloen vår er utsatt for vær og vind, og vedlikehold av denne er påkrevd. Vi har tidligere forsterket østsiden med steinmasser, og i 2015 ble forbedringer er også utført ved innseilingen i nord.
I januar og februar 2016 er det gjort arbeid langs sørmoloen. På grunn av dette er det nå mulig å komme ut til østmoloen med anleggskjøretøy. En bro er nå etablert over kanalen som går gjennom sørmoloen. Dette kan bli en nyttig trasé for lasting/lossing ved gjestebrygge og atkomst for det nye flyteanlegget som vil komme.


Les mer

Mink + båt = ikke bra

Publisert: 01.01.2016

En mink har i romjulen funnet seg til rette på flytebryggen i Sandnes. Flere av båtene har hatt uønsket besøk. Visittkortene er flere og illeluktende. Minkjegere ble øyeblikkelig satt i beredskap og la en slu plan for å fange innbruddstyven - og de lyktes.
Nesten samtidig ble det også slått alarm i Luravika, da en noe større utgave av samme art ble obervert ved klubbhuset. Båteiere ble varslet omgående via SMS og e-post og oppfordret til en båtbesiktigelse.


PS Arkivbilde. Denne krabaten er ikke Sandnesbu ;-)


Julen 2015

Publisert: 23.12.2015


Luravika pynter seg....

Publisert: 10.11.2015

De som besøker havna vår i Luravika jevnlig vil være kjent med endringene som har skjedd i år. Og årets arbeidsprogram er ennå ikke ferdigstilt.  Styret er godt fornøyd med resultatene og håper at medlemmene våre også vil sette pris på standardhevninger som er gjort,  og de som vil komme.


Les mer

11 svaibøyer på plass i Region Sør

Publisert: 08.07.2015

11 av 15 svaibøyer er nå lagt ut til fri bruk for fritidsbåtfolket Ryfylke. Disse bøyene er en del av KNBF sitt landsdekkende bøyeprosjekt på vel 100 bøyer. Med meget god bistand fra Kystvakten ved «KV TOR», er det nå lagt ut 11 bøyer. Bøyene er plassert i samråd med Ryfylke Friluftsråd og godkjent av kommunene/havnevesen.


Les mer