Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Spørsmål vi ofte får...

Publisert: 28.04.2014

Her kommer vi til å legge ut generell informasjon om emner som medlemmene ofte spør om.


Priser

Publisert: 15.11.2023

Prislister for våre tjenester ligger tilgjengelig under Dokumenter.


Medlemskap - hvordan? - hvorfor?

Publisert: 15.11.2023

Hvordan bli medlem?
Medlemskap i Lura Båtforening kan tegnes direkte fra vår hjemmeside.
Fordeler:
1) Du starter å bygge ansiennitet, som vil bety noe når du senere ønsker å bli tildelt båtplass.

2) Dersom du ønsker båtplass, har vi flere alternativer:

a) Fast plass på land (Båten står på henger, og utsettingsrampen benyttes ved sjøsetting)
b) Fast plass på sjø (Tildeling basert på ansiennitet, din båtkategori og størrelse på ledig plass)

3) Du kan få et nøkkelkort som gir deg tilgang til klubbhus-fasiliteter, bom og utsettingsrampe.

4) Du blir automatisk medlem i KNBF, som gir deg mange gode medlemsfordeler.

 


NYTTIG Å VITE

Publisert: 26.05.2014

Gjestebryggen, slipping, lettbåter, utsetting, opptak,parkering, hengerparkering, strøm, hunder, miljøkontainer, inn-/utmelding, ledig båtplass 


Les mer

Låne bort båtplass til andre?

Publisert: 19.05.2014

Det vises til foreninges lover på dette punktet:

§10  Tildelte båtplasser, plasser på land eller boder kan ikke overdras til andre, uten godkjenning fra styret. Tildelt båtplass eller bod beholdes av medlem i inntil 1 - ett - år etter salg av båt.


Les mer

Ny e-post? Adresseendring?

Publisert: 19.05.2014

All korrespondanse fra styret mot medlemmer går via e-post og SMS. Dersom ikke e-postadressen er korrekt, vil man for eksempel ikke motta fakturaer og purringer. Ubetalt fakturaer kan medføre at man ufrivillig kan bli slettet fra medlemsregisteret.


Les mer

Hvorfor KID-nummer ved innbetalinger

Publisert: 19.05.2014

KID-nummeret er unikt og genereres for hver faktura som lages. Da er det enkelt å finne ut hvem innbetalingen kommer fra.
Benytt derfor KID-nummeret ved alle innbetalinger til foreningen.


Les mer