Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Krav til strømkabel/-kontakt

Skrevet av: GG/AT, publisert 07.09.2023

 

Landstrøm i båt er praktisk, men byr også på utfordringer.
Her er noen råd til dere som ønsker å bruke båtstrøm i vinter:


Krav til strømkabel.pdf

1) I vår havn har ledningsnettet en øvre effektbegrensning som ikke bør overskrides. Havnen er delt inn i soner, hver koblet til sin egen sikringskurs. Effekten som trekkes fra en kurs, vil være summen av alle forbrukstilkoblinger fra båtene tilknyttet kursen (lys, varme, batteriladere osv.). Jo flere som bruker strøm på en kurs, desto mer effekt blir trukket. I kalde perioder vil termostatstyrte ovner for eksempel aktiveres samtidig, og forbruket kan automatisk øke betydelig. Til slutt vil man nå det maksimale, og sikringene vil slå ut for å forhindre overoppheting og brannfare i ledningsnettet. Båter kan da stå uten strøm en stund før det blir oppdaget. Dette kan få uheldige konsekvenser for infrastrukturen om bord i kalde perioder. Man må ta ansvar, redusere forbruket og ta hensyn til disse forholdene. En varmekolbe på 200W i nærheten av kritiske installasjoner kan i de fleste tilfeller være tilstrekkelig for å forhindre frostskader.

2) Skadet eller dårlig kvalitet på utstyr kan også føre til strømproblemer for fellesskapet. Hvis tilførselskablene dine ikke er i orden, kan det skape problemer for andre båter i havnen. For å eliminere feil som oppstår i anlegget, har vi derfor måttet definere hvilke strømkabler og kontakter som skal brukes. Se vedlegg.