Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Spørsmål vi ofte får...

Publisert: 28.04.2014

Her kommer vi til å legge ut generell informasjon om emner som medlemmene ofte spør om.


NYTTIG Å VITE

Publisert: 26.05.2014

Gjestebryggen, slipping, lettbåter, utsetting, opptak,parkering, hengerparkering, strøm, hunder, miljøkontainer, inn-/utmelding, ledig båtplass 


Les mer

Låne bort båtplass til andre?

Publisert: 19.05.2014

Det vises til foreninges lover på dette punktet:

§10  Tildelte båtplasser, plasser på land eller boder kan ikke overdras til andre, uten godkjenning fra styret. Tildelt båtplass eller bod beholdes av medlem i inntil 1 - ett - år etter salg av båt.


Les mer

Ny e-post? Adresseendring?

Publisert: 19.05.2014

All korrespondanse fra styret mot medlemmer går via e-post og SMS. Dersom ikke e-postadressen er korrekt, vil man for eksempel ikke motta fakturaer og purringer. Ubetalt fakturaer kan medføre at man ufrivillig kan bli slettet fra medlemsregisteret.


Les mer

Hvorfor KID-nummer ved innbetalinger

Publisert: 19.05.2014

KID-nummeret er unikt og genereres for hver faktura som lages. Da er det enkelt å finne ut hvem innbetalingen kommer fra.
Benytt derfor KID-nummeret ved alle innbetalinger til foreningen.


Les mer