Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

NYTTIG Å VITE

Skrevet av: AT 26.05.14, publisert 26.05.2014

Gjestebryggen, slipping, lettbåter, utsetting, opptak,parkering, hengerparkering, strøm, hunder, miljøkontainer, inn-/utmelding, ledig båtplass 

GJESTEBRYGGEN LURAVIKA

Gjestebryggen er for gjester, og dessuten for lasting og lossing (ombord- og ilandstigning) og for bunkring av vann. Lengre opphold må avtales med havnesjef eller tilsynsmann, maks 2 døgn. Her er det 3 plasser, gjesteplassene er på betonglekteren som er på styrbord etter innseiling på Lura. Denne må ikke forveksles med servicebryggen der mastekranen er plassert. Her er det fortøyning forbudt til alle tider.

SLIPPING

Slipping foregår på eget ansvar og risiko, dette forstås med å erverve kunnskaper om egen båt (tyngdepunkt, plassering av støtter, heise opp drev, kunnskap om utseende under for å slippe å dra av akslinger osv.). Slipping bestiles via medlemspåloggingen.

LETTBÅTER

Lettbåter som tas i land SKAL legges på anviste plasser og ikke i eller rundt opptaket hvor de sperrer for andre. En lettbåt anses å være maks 13 fot.

UTSETTING OG OPPTAK PÅ UTSETTINGSRAMPE

Porten åpnes ved hjelp av nøkkelkort. Nøkkelkortet utstedes til medlemmer av havnesjef mot et depositum på kr 100. Utsetting foregår på eiers/brukers ansvar og risiko.

UTSETTING OG OPPTAK MED KRAN

Heising skal alltid skje etter gjeldende retningslinjer fra Jernbaneverket, alt foregår på eiers/brukers ansvar og risiko.

PARKERING

Vennligst parker på oppmerkede plasser. Unngå å blokkere områdene ved mastestativ og mastekran, samt utsettingsrampe for småbåter.

PARKERING HENGER

Lagring av henger er ment for medlemmer og er ikke tillatt uten avtale. Det skal skje på oppstillingsplass avsett til dette. Hvis henger er hektet på bil anses det som vogntog og er dermed tillatt for en kort periode - en langhelg anses som kort periode.

Som de fleste vet, er det opprettet et sentralt register for fritids- og småbåter. De aller fleste som har båter i Lura Båtforening faller inn under registreringsplikten. Styret i båtforeningen oppfordrer alle medlemmene til å være lojale overfor registeret og å besørge at båtene blir registrert.

FELLES STRØMUTTAK

Felles strømuttak skal kun benyttes til lading og til verktøy, ikke til varme ombord. Båter skal ikke ligge med strømuttak fra foreningens fellesanlegg mer enn 1 døgn om gangen (lading). All annen tilkopling til foreningens strømnett skal være godkjent av foreningens styre. Det stilles krav til bruk av godkjent utendørskabel. Ulovlige koblinger/kabler vil bli fjernet/klippet.

HUNDER

Hunder skal holdes i band i havneområdet.

SPILLOLJE - BOSS

Miljøkonteiner er plassert i Luravika.  Batterier skal IKKE etterlates i havnen og tømming av spillolje i sjøen skal selvfølgelig ikke forekomme! Styret oppfordrer medlemmene til selv å følge med, slik at at vi får ryddige forhold i havnen.

OPPSIGELSE AV BÅTPLASS

Ved oppsigelse av båtplass, må dette meldes til styret. Innskudd blir tilbakebetalt etter gjeldende regelverk. Ved oppsigelse må kontonummer for tilbakeføring av innskudd oppgis.

INN/UTMELDING - ADRESSEFORANDRING - FOREGÅR VIA HJEMMESIDEN: LURA-BF.NO

Det er det viktig at du oppdaterer personalia (adresseforandringer, ny mail, ny båt etc.) via medlemspåloggingen på hjemmesiden vår - eller evt. til styret. Det gir oss mulighet til en korrekt fordeling av økonomi og postforsendelse.

VARSLE OM LEDIG BÅTPLASS

I sommersesongen er det ofte vanskelig å finne nok ledige plasser i gjestehavnen. Vi leier derfor ut ledige «faste plasser» til våre gjester, når det er mulig. Fint om du varsler havnesjef om dette. Ved å bruke medlemsinnloggingen og menyen; «Min båtplass», kan du også angi tidsrom for når båtplassen din er ledig. Dette vil fremkomme på havnekartet og være en god hjelper for gjester og havnesjef. Husk at du også via samme innlogging kan endre hjemkomstdato, dersom planer endres.