Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Ny e-post? Adresseendring?

Skrevet av: A.T., publisert 19.05.2014

All korrespondanse fra styret mot medlemmer går via e-post og SMS. Dersom ikke e-postadressen er korrekt, vil man for eksempel ikke motta fakturaer og purringer. Ubetalt fakturaer kan medføre at man ufrivillig kan bli slettet fra medlemsregisteret.

 

Husk å logge deg inn på hjemmesiden vår for å oppdatere medlemsinformasjonen.
Det hender at medlemmer er blitt slettet fra våre registre fordi de ikke betaler kontingenter etter gjentatt purring.
Det kan skyldes at medlemmet ikke lenger bruker e-postadressen som vi har i medlemsregisteret vårt.

Det er ditt ansvar å sørge for at personlig informasjon er oppdatert.

Logg på hjemmesiden og sjekk/oppdater personlige data.

Dersom du ikke husker påloggingsinformasjon, ta kontakt med oss.
Lura båtforening (minorg.no)

Du får tilsendt nytt engangspassord ved å benytte den automatiske tjenesten, se pkt 2.