Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Fakturahistorikk er tilgjengelig for medlemmene våre

Publisert: 18.12.2015

Når du logger deg på hjemmesiden vår vil et av valgene være "Mine fakturaer". Her kan du se hvilke fakturaer som er sendt til deg, og hva status er for betaling. Det kan gå en stund fra betalingen blir gjort til status er oppdatert i systemet vårt, Gi oss melding dersom du mener at din betaling ikke er blitt registrert.
Husk å benytte KID-nummer når du betaler. Da er det entydig for kasserer å vite hvem som har betalt.


Vær strømbevisst i vinterkulden

Publisert: 23.11.2015

Unngå å løse ut strømsikringen til nabobåtene og deg selv.

Mange av oss ønsker å bruke strøm for å holde en liten varme i båten / unngå frost.
For å få til dette, må vi dele på kapasiteten som er tilgjengelig til havnen.

Det er ikke lengre noen problem at sikringer til enkeltbåter ryker. Her er anlegget nytt og forbedret og tåler mye.

Utfordringen er det vi kaller samtidighetsfaktoren - det at mange bruker mye strøm samtidig og som igjen fører til at hovedsikringen som forsyner flere båter (6-10 stk) faller ut.
Forts. Trykk "Les mer"

 


Les mer

Råd om fortøyning

Publisert: 14.09.2011


Les mer