Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Historien om Lura båtforening

Skrevet av: , publisert 04.01.2011

Lura-båtforening har sitt utspring fra Sandnes Motorbåtklubb. Denne ble stiftet 4. Juni 1937.
Seilsporten hadde kraftig fremgang og to år senere ble navnet endret til Sandnes Seil og Motorbåtforening.

I 1953 ble navnet endret til Sandnes Båtforening. Sammtidig fikk klubben sitt emblem og vimpel, grønn med hvit stjerne i midten.

Kilde for dette er boka: "Hana Båtforening de Første 60 År"


I 1957 ble navnet endret igjen, til Sandnes og Høyland Båtforening.
I 1962 vedtok kommunen at Luravika skulle bygges ut til småbåthavn.
Dette var et etterlengtet vedtak, som mange hadde jobbet mye for å få til.
Gleden var stor og det ble øyeblikkelig nedsatt en komitè med følgende sammensettning:

Johan Korneliusen
Ole Hobberstad
Knut Stangeland
Kristoffer E. Westlye

For å få ting på plass, startet et dugnadsarbeid som gikk stort sett alle hverdager hele høsten gjennom...
Antall medlemmer økte betydelig på grunn av muligheten for nye båtplasser.
Høyland kommune innlemmes i Sandnes og foreningens navn endres tilbake til Sandnes båtforening.

Under generalforsamling 11 mars 1975 deles foreningen mellom Lura Båtforening og Hana Båtforening.