Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Historien om Lura Båtforening

Skrevet av: , publisert 17.05.2016

Lura-båtforening har sitt utspring fra Sandnes Motorbåtklubb som ble stiftet 4. Juni 1937.
Seilsporten hadde kraftig fremgang, og to år senere ble navnet endret til Sandnes Seil og Motorbåtforening.

Kilde for dette er boka: "Hana Båtforening de Første 60 År"

 

 

1953 Navnet blir endret til Sandnes Båtforening. Samtidig fikk klubben sitt emblem og vimpel, grønn med hvit stjerne i midten.

1957 Det ble på general-forsamlingen redegjort at Høyland kommune hadde kjøpt Konraddokken for kr. 85000,- og sendt foreningen et kontrakts-forslag på leie. Siden båtforeningens virke-område var i begge kommunene var det naturlig at navnet nå ble Sandnes og Høyland Båtforening.

1958 Våren -58 begynte arbeidet med å bygge medlemsboder i Konrad-dokken. Det ble også innredet i 2 etasje i klubblokalet. Det ble malt og gjort ferdig med nytt klosett.

1959 Beslutninger om å forlenge piren i søndre dokk ble tatt, og det ble også besluttet å montere automat-telefon i søndre sjøhus. Nå gjenstår Luravik prosjektet som har falt litt i skyggen av Konraddokken. Men dette jobbes det med i kulissene.

1960 Foreningen fikk sitt første æresmedlem, Bernt Øvergaard. En populær mann som hadde gjort mye for foreningen. Det ble dette året utført mye dugnad. Lysmaster i Gravaren og reparasjon av slippen. Konraddokken fikk nytt el-anlegg i klubbhuset og ny større slipp ble påbegynt.

1961 Endelig etter lang og treg saksbehandling vedtar Sandnes Kommune å bygge ut Luravika snarest. 2 nye æresmedlemmer, Ottar Seland og Arne Tu som har tjent klubben gjennom mange og harde år.

1962 Kommunen vedtar at Luravika skal bygges ut til småbåthavn. Dette er et etterlengtet vedtak, som mange hadde jobbet mye for å få til. Det blir øyeblikkelig nedsatt en komité med følgende sammensetning: Johan Korneliusen Ole Hobberstad Knut Stangeland Kristoffer E. Westlye

Det er mye som skal gjøres og det gjennomføres dugnads-arbeid stort sett alle hverdager hele høsten gjennom. Foreningen får et betydelig antall nye medlemmer på grunn av denne muligheten for nye båtplasser. Antallet teller nå rett over 200.

1963 Foreningen blir innmeldt i Rogaland Motorbåtkrets. Det ble i april gjennomført stod dugnad i Luravika. Slippen ble anlagt, fundament for opptrekk-spill og selve spillet ble laget og montert. Dessuten ble det laget mange ankerfester.

1964 Dette året begynte Luravika å gjøre seg mer gjeldende i foreningen. Det ble lagt ned mye arbeid her gjennom vår og sommer, totalt 1647 arbeidstimer. Det største løftet i foreningens historie til nå. Luravika fikk også hus over det elektriske spillet – det første elektriske i foreningen.

1965 65- var året da Høyland kommune ble innlemmet i Sandnes kommune. Navnet på foreningen ble da igjen Sandnes Båtforening. Luravika ble tatt i bruk som havn, men både her og i Konrad-dokken gjenstod mye arbeid.

1966 Det ble inngått 25 års kontrakt med kommunen om Konraddokken, noe etterlengtet. Luravika ble også skriftlig lovet en bedre avtale på leietida.

1967 Det oppstår mer og mer interessekonflikter i prioriteringer mellom de forskjellige havnene. Det kommer stadig ønske om deling av foreningene i to avdelinger. Et frø er sådd.

1968 Foreningen har hatt en stor økonomisk vekst de siste årene. Fra minus 630 kroner i kassa i -65 til pluss 12375 kroner i -68. Foreningens eiendeler er også for første gang verdifastsatt og kommer på kr. 31 535,-. Kommunen utarbeider stormskader i Luravika for kr. 60 000,-

1969 Foreningens båtplasser Konraddokken, Luravika og Gravaren er sprengte. Nye båteiere ønsker stadig å melde seg inn. Foreningen får tilbud om leie av en betonglekter som planlegges å ligge i Konraddokken. Dette vil bli en kjærkommen kapasitetsøkning.

1970 Luravika begynner å ta form og mye arbeid blir dette året nedlagt. Men havnen er på langt nær ferdig, og utbyggingen kalkuleres til 315-370 000 kroner. Den store fokuset på Lura er ikke like høyt verdsatt blant båteierne i Konraddokken.

1971 En ekstra generalforsamling blir holdt der kommunens forslag om ut-bygging i Luravika blir be-handlet. Forslaget ble vedtatt og avtale med kommunen ble undertegnet. Planen for Luravika godkjennes også av Havnelaboratoriet. Betong lekteren blir midlertidig lagt i Luravika.

1972 Luravika er etterhvert plaget av bølgende fra passerende skip. Videre er utliggerne og broene mellom potongene dårlig sveist, og kommunen reklamerer til firmaet for dårlig arbeid. Medlem-mene ønsket kort og greit ikke å bruke havnen i dens nåværende forfatning.

1973 Nå blir spørsmålet om deling av foreningen tatt opp i generalforsamling og det blir grundig diskutert. Men ingen avgjørelser blir tatt. Mot vinteren blir flytebrygge-arrangementet i Luravika ødelagt i en storm den 6/11-73.

1974 En betonglekter foreningen kjøpte blir i Luravika senket der to potonger stod og blir en nordre molo. De som fikk båtene sine ødelagt under stormen søkte kommunen om erstatning, men fikk avslag.

1975 På generalforsamling går et overveldende flertall inn for deling av foreningen i to avdelinger. Konraddokken som en og Luravika med Gravaren og den påtenkte havnen innerst i vågen som den andre. Det ble nå på ny konstituerende generalforsamling vedtatt av de som tilhørte Konraddokken at denne delen av foreningen skulle hete Hana Båtforening. Foreningen blir født på ny. Dette året gikk mye med til organisering av foreningen. Det ble dradd i land ny kontrakt med Sandnes Kommune om leie av Konraddokken, på samme vilkår som Sandnes Båtforening hadde. Av dugnadsarbeider ble Konraddokken ryddet og malt, det ble forsøkt mudret. Nå skulle det bli «sving» i Konraddokken.

 

Dersom du har bilder eller tilføyelser knyttet til det historiske, setter vi pris på at du tar kontakt. ( sekretar@lura-bf.no )