Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Lyse graver i Vågen...

Skrevet av: AT, publisert 04.10.2015

 

Det er gravearbeid og stengsler i hele gjestehavnen i disse dager. Deler av bryggearealet er innegjerdet og resulterer i en noe lengre spasertur til/fra båt.  

Det er Lyse som holder på å legge nye rør for fjernvarme og fjernkjøling til de nye byggene i Havneparken. Dette innebærer at det må graves en grøft fra Havnegata forbi Sandnes Kulturhus langs havnen, før trasèen krysser Elvegata på nordsiden av rundkjøring mot Olav Vs plass.

Arbeidet i området ved kulturhuset vil pågå i rundt 5 uker. Hele prosjektet skal være ferdig rundt nyttår. Grøften som graves er 3,5 til 4,0 meter bred. Kulverten hvor «Stangelandsåna» renner ut, har vært avdekket, saget og så støpt igjen. Sandnes kommune og vegvesenet har godkjent grøftetraséen, og gravearbeidet utføres av Stangeland Maskin. Det blir lagt til rette slik at det fortsatt er mulig å komme til hovedinnganger for flytebryggen/gjestehavnen. 
Se bilder fra arbeidet under....

Lukk bildekarusellen