Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Luravika pynter seg....

Skrevet av: AT, publisert 10.11.2015

De som besøker havna vår i Luravika jevnlig vil være kjent med endringene som har skjedd i år. Og årets arbeidsprogram er ennå ikke ferdigstilt.  Styret er godt fornøyd med resultatene og håper at medlemmene våre også vil sette pris på standardhevninger som er gjort,  og de som vil komme.

Nordmoloen er ferdigstilt. Innseilingen er fornyet og ikledd skjørt. Det er satt opp lysmast og bryggestopper ved bryggekant for å hindre utforkjøring. Strøm og kabelnett er fornyet. Utstikker på nordmolo vil merkes slik at den ses ved flo sjø.

Østmoloen er forsterket med betong og skjørtekledd ved innseilingen. Båtplassen nærmest har nå en sikrere fortøyning.

Etter gravearbeider har vi nå strøm og vann helt frem til vinteroppstillingsplassene sør i havneområdet.

Området rundt utkjøringsrampen ved klubbhuset er oppdatert. En liten brygge er satt opp som hjelp ved bruk av rampen.

Området på nordsiden av klubbhuset er planert med betong og det er satt opp benker både her og på nordmoloen.

Den gamle vinsjen til slippen sa takk for seg i vår og ny er montert. Wire ble også skiftet i løpet av forsommeren.

Servicebryggen har gjennom flere år har hatt slagside. Denne er nå rettet opp ved hjelp av isopor og betong. Nytt bryggeskjørt er på plass og en ny lysmast skal monteres i tilknytning til denne.

Senere vil arbeidet med østmoloen starte opp. Planen er i første omgang å etablere en kjørevei over kanalen, slik at arbeidsmaskiner kan komme til. Det skal lages en snuplass i søndre ende av moloen. Arbeidet med planering og grusing av moloen starter når denne er ferdig. På denne måten vil vi også forberede havneutvidelsen som planlegges øst for dagens anlegg. 

Lukk bildekarusellen