Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Havnereglement Lura Båtforening

Skrevet av: AT, publisert 20.02.2017

 1. Alle båter skal være registrert og utstyrt med forskriftsmessige registreringsnummer.
 2. Alle båter skal være ansvarsforsikret og kvittering for dette må kunne forevises på forlangende fra styre/havnesjef. Båtene skal være sjødyktige. De må derfor vedlikeholdes både over og under vannlinjen (bunnventiler, sink etc.) årlig pga fare for forurensing.  Vi ønsker at båtene skal fremstå representative. Styret kan kreve båten landsatt dersom dette ikke er utført.

 3. Slepejolle/lettbåt skal være merket med moderbåtens registreringsnummer og/eller navn.

 4. Maksimal båtstørrelse i småbåthavnene skal være i.h.t styret v/havnesjefs vurdering/godkjenning. Det skal søkes om godkjenning av all bytte av båt til havnesjef.

 5. Hver båt skal være godt fendret med solide fendere og fortøyninger som ikke skader havneanlegg eller nabobåter. Fendring av kaifronter skal ikke forekomme, det er båtene som skal fendres. Bildekk skal ikke benyttes.  Havnesjef avgjør i tvilstilfelle hva som er tilstrekkelig.

 6. Flytende tauverk er ikke tillatt i havnen. "Landtau" for akterfortøyning skal være kjetting eller belagt wire. "Blåser" kan benyttes hvor det er hensiktsmessig og nødvendig og ikke hindrer for den øvrige trafikk i havnen. Disse må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av styret v/havnesjef.

 7. Felles opptak og sjøsetting skjer på fastlagte dager, fastsatt av styret. Datoen blir bekjentgjort ved oppslag i klubbhuset og den som ønsker opptak/sjøsetting må selv sette seg på listen.
  Båtene skal være klare for sjøsetting til fastsatt dato, senest 15. mai. Avvik fra denne regelen må avtales med havnesjefen. Ved overskridelse av denne fristen må båter påregnes bøter etter gjeldende prisliste.

 8. Båtene skal være klare for sjøsetting til fastsatt dato, senest 15. mai. Avvik fra denne regelen må avtales med havnesjefen. Ved overskridelse av denne fristen må båter påregnes bøter etter gjeldende prisliste.

 9. Materialer for oppstøtting og avstiving av båter på land må båt eieren selv holde og disse skal være av skikkelig kvalitet. Alt opplags utstyr skal fjernes og opplagsplass skal være ryddet av båteier senest 7 dager etter sjøsetting. Ved overskridelse må en påregne bøter etter gjeldende prisliste.

 10. Husk å oppdatere havnekartet når du reiser ut med ledig fra- og til-dato. Dette gjøres via medlemspåloggingen på vår hjemmeside. Havnesjef og havneverter vil dermed lettere få oversikt og kunne optimalisere belegget i havnen.