Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Havnekarter

Skrevet av: A.T., publisert 09.03.2016

Hjemmesiden har nå fått enda en ansiktsløftning; Havnekarter for Luravika og Sandnes er tilgjengelige. Her vil du kunne se status for hver enkelt båtplass. Fargekodingen forteller om båtplassen er opptatt (rød), opptatt nå (men blir ledig i fremtiden (oransje)),
midlertidig ledige nå (grønn) eller om det gjelder en ikke-tildelt båtplass (blå). Man får opp informasjon om nummer og bredde på båtplass ved å peke på aktuell plass.
Dette kan bli et godt redskap for å utnytte kapasiteten i havnene bedre. Men nytteverdien avhenger av om du som medlem i Lura BF, benytter deg av muligheten til å føre opp ledig til-/fra-tidspunkt når du skal på båttur eller når plassen blir stående tom av andre grunner. (Hvordan dette gjøres, se under.)
For båtplassene i Sandnes kan havnekartene bli en god hjelper for havneverter og for de besøkende, siden ledige plasser på flytebryggen også brukes av gjestene i ferietiden.

Veiledning for registrering av ledig båtplass:

1) Gå inn på hjemmesiden vår: http://lura-bf.no/

2) Logg deg på via medlemspåloggingen


 

3) Velg "Min båtplass"

 

 

 

 

 

 

4) Legg inn "Ledig fra"-dato og "Ledig-til"-dato og velg så Lagre endringer.

 

Fargekodingen som brukes:

Rød = Opptatt
Oransje = Opptatt, men blir ledig i fremtiden (mouseover vil vise dato fra-til + bredde båtplass)
Grønn = midlertidig ledig (mouseover vil vise dato fra-til + bredde båtplass)
Blå = Ledig plass (ikke tilknyttet medlem)