Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Dypere i indre havn...

Skrevet av: AT, publisert 10.04.2017

Overvann etter regntunge dager fører med seg sedimenter fra Stangelandsånå og områder rundt denne og legger dette igjen ved utløpet, innerst i Vågen.  Over tid blir dermed deler av indre havn i Sandnes grunnere - kun ½ meter vann innerst ved flytebryggen.
Nå har Jæren TankRenovasjon fått oppgaven med å mudre. I over en uke har JTR pumpet og kjørt bort illeluktende bunnslam. De anslår at godt og vel 200m3 fjernes i denne omgang.
Og så lenge ikke overvannet ledes lenger ut i fjorden, må dette vil bli en årlig foreteelse.