Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Bra gjennomført dugnad!

Skrevet av: AT, publisert 20.05.2015

Dugnadsgeneralen melder om meget god innsats 19. mai. Folk tar ansvar og er positive, så det er en glede å arrangere dugnad. Været er det lite å gjøre noe med, men til og med det takles på en god måte. Men da grillen kom fram, ble det sannelig også oppholdsvær - og sola listet seg forbi et trassig skyteppe.

Dette ble gjort under dugnaden:

 

1) Det ble montert bryggeskjørt ved innseilinga, er ca 80% ferdig. Vi kaller inn noen av dem som ikke kunne møte og får gjort resten før ferien.

2) Vi fikk også montert bryggeskjørt på kaifronten ved klubbhuset. Vil kommer til å lage en liten platting til hjelp for ilandstigning fra småbåter nærmest utsettingsrampen.

3) Utriggere ble skrubbet for groe. Også noe dårlig treverk ble skiftet.

4) Generelle rydding og "luking" langs jernbanen. Det gror opp nye trær hvert år.

5) Det ble ryddet ved vinterlagringsplassen.

6) Grøftene etter graving til vintervann ble etterfylt med masse.

7) Vestveggen til rød bod ved innkjøringa fikk ny kledning. Boden ble også ryddet,  så nå bør vi nesten ta av skoa før vi går inn... ;-)

Innseilingsleden vil bli flott når den står ferdig. Forskaling er på plass på østsiden og det gjenstår støpning. Senere vil det også bli montert skjørtekledning her.

Kulegrillen til Hans hadde ikke sett ild på flere år og virket litt rådvill i opptenningsfasen. Med litt bens.. - eh.. opptenningsvæske og påfølgende særbehandling med reversert støvsuger, ble vi vitne til at den kom skikkelig til hektene - den nærmest glødet som en esse en periode. Karbonader og pølser ble grillet i rekordfart og arbeidsfolket måtte piskes litt under pausen for å holde tritt med grillmaskinen. Så da er kulegrillen både innviet og ekstremtestet for denne sesongen, Hans. Magalause grill!!
Grilling/mat gav duganden en sosial ramme som er viktig for å bygge eit godt havnemiljø. Dette blir en tradisjon.

En skikkelig takk til de 22 medlemmene, samt fire styrerepresentanter som møtte opp! Og tross noe ustadig vær; God innsats og matlyst fra de (fleste) fremmøtte!

 

Plassen på Nordsiden av Klubhuset er nå blitt bra, konstaterer en fornøyd dugnadsgeneral, Georg Gaard. 
 
 
 Og forholdene rundt utslippingsrampen skal nå bedres for enklere håndtering under utsetting/opptak.
 
 Restespising rundt en varm grill.