Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Arbeid med sør- og østmolo i Luravika

Skrevet av: AT, publisert 28.02.2016

Østmoloen vår er utsatt for vær og vind, og vedlikehold av denne er påkrevd. Vi har tidligere forsterket østsiden med steinmasser, og i 2015 ble forbedringer er også utført ved innseilingen i nord.
I januar og februar 2016 er det gjort arbeid langs sørmoloen. På grunn av dette er det nå mulig å komme ut til østmoloen med anleggskjøretøy. En bro er nå etablert over kanalen som går gjennom sørmoloen. Dette kan bli en nyttig trasé for lasting/lossing ved gjestebrygge og atkomst for det nye flyteanlegget som vil komme.

Under ser du bilder som viser løsningen.

Lukk bildekarusellen