Havnekart
Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Bli medlem
Logg på

Anleggsarbeider i Vågen Sandnes høsten 2019

Skrevet av: AT, publisert 28.08.2019

Sandens kommune har de siste årene satset stort på fasadefornying i og rundt Vågen. Havnespeilet med tilhørende bygg; Sandnes Sparebank, Mondo og det nye rådhuset m.fl. har gjort området attraktivt for båt- og fotturister. Det er også planlagt et utendørs flytende svømmebasseng i havnen. 
1. september starter et nytt prosjekt. Bryggefasaden mot vest skal rives og etableres på nytt. Også «pumpehuset» jevnes med jorden for å skape det nye parkanlegget som strekker seg fra rådhuset mot kulturhuset. 

En større lekter vil i anleggsperioden brukes til arbeidet med mudring og spunting. Den gamle flytebryggen skal fjernes og midlertidig plasseres utenfor "Sandnes brygge". Senere vil denne flytebryggen monteres tilbake der den lå. Når anleggsarbeidet er ferdig vil to nye og kortere flytebrygger anlegges ut fra Sandnes Sparebank og Mondo. Det er usikkert hvor lenge anleggsarbeidet vil pågå, men man regner med at ferdigstillig vil bli sommeren 2020. 

Konsekvenser for båtfolket 
I den mest hektiske anleggsperioden vil indre havn være stengt for all båttrafikk. Det betyr at de båtene som ligger her fast, flyttes til andre lokasjoner. De minste båtene vil plasseres i ledige båser i Luravika. Det jobbes for å finne alternative havneplasser for de største båtene. 
Noen Sandnes-båter blir plasseret langs gjestebryggen i Luravika. PS Dem som har benyttet denne som «nødhavn» ved dårlig vær, må belage seg på å bruke brygger i Sandnes som alternativ.  
Gjestende båter i Sandnes vil bli henvist til «oljekaien» (øst for Sandnes sparebank). 

Vi beklager ulempene dette medfører for våre fastliggende båter og for alle båtgjester som besøker Sandnes. 

Situasjon pr 28. august 2019:
Alle båtene som ligger fast i Sandnes har nå fått sin midlertidige plassering, enten i 
Luravika eller langs kaien øst for "Sandnes brygge". Flere av båtene som nå er midlertidig plassert i Luravika, vil sannsynligvis måtte ligge her fram til sommeren 2020. 
Utriggerne på sørsiden av flytebryggen er nå demontert, fraktet og lagret på land i Luravika for en periode. Flytebryggen i Sandnes er nå midlertidig monteret ved “Sandnes brygge” til lekteren er ferdig med sin jobb.

Lukk bildekarusellen